відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

лінійка

  • Дана операція включає контроль поверхні сцинтиляційного елементу на основі дрібнокристалічних порошків ZnS0,2Se0,8 та ZnWO4 та фотодіодної лінійки на наявність механічних забруднень та їх видалення з поверхні за допомогою стислого повітря. 3) Нанесення клею на робочу поверхню фотодіодної лінійки фотодетектуючого пристрою. Помістити на поверхню робочого столу мікроскопу фотодетектуючий пристрій з нанесеним оптичним клеєм на фотодіодну лінійку та розмістити на поверхню клею сцинтиляційний елемент. Елемент помістити таким чином, щоб площини сцинтиляційного елементу та фотодіодної лінійки сумістились. У разі неточного з’єднання сцинтиляційного елементу та фотодіодної лінійки, провести корекцію розташування елемента за допомогою вакуумного пінцета з відімкнутим вакуумом.