відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

люмінофор

  • Люмінофори на основі сульфіду цинку застосовуються з самого початку використання рентгенівських випромінювачів. Ці люмінофори мають високий квантовий вихід люмінесценції, однак, також великий час загасання люмінесценції.
  • У більшості класичних сцинтиляційних матеріалів і люмінофорів набір сцинтиляційних властивостей досить обмежений і не задовольняє всім вимогам, пропонованим до сучасних детектуючим системам. Це пов'язано як з методикою одержання порошкоподібних люмінофорів і способами виготовлення на їх основі сцинтиляційних панелей або керамік, так і з характеристиками самих матеріалів.