відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

леговані кристали


Рисунок 4.4 б – Криві ТСЛ кристалів ZnWO4 з неконтрольованою домішкою Мо легований Eu3+
  • Домішки призводять до зниження прозорості із зростанням їх концентрації по всьому спектру (рис.3.1), особливо для кристалів, легованих Zr, Ca, Na, Pb, Hf. Крім того, в кристалах, легованих Na, LiPb, Ca, Fe, Zn, Та, Ag, Sr, Ba, Bi, спостерігається посилення поглинання у смузі, яка характерна для номінально чистого CdWO4 (350 – 440 нм). У кристалах, легованих Mn і Мо, край поглинання значно зсувається у довгохвильову область до 380 нм. У спектрах пропускання більшості легованих кристалів присутні смуги поглинання, що характерні для відповідного іона, який утворює локальні енергетичні рівні в забороненій зоні CdWO4.
  • 4.2 Сцинтиляційні параметри легованих кристалів ZnWO4.


Супермножина:


Споріднені вершини: