відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

кінетична характеристика люмінесценції

  • Сьогодні до сцинтиляторів сучасних комп’ютерних томографів, висуваються усе більш жорсткі вимоги -особливо важливими параметрами є кінетична характеристика люмінесценції і температурна стабільність сцинтиляційних властивостей.


Супермножина:


Споріднені вершини: