відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

кінетика


Рисунок 1.8 – Криві загасання люмінесценції кристалів ZnSe(Al) і ZnSe(Bi) до і після ТО
  • Вивчення кінетики висвічення досліджуваних зразків показало, що інтенсивність крайової люмінесценції ZnSe (460 нм) починає затухати через 100 нс, тоді як дефектні смуги спостерігаються при часах затримки – 10 мкс.
  • Дослідження кінетики люмінесценції допорованих кристалів ZnSe показало (рис. 1.8), що найнижчим часом висвічення для сцинтиляторів на основі селеніду цинку володіє ZnSe(Bi) з ? = 0,55 мкс, що на порядок нижче, ніж у ZnSe(Al) з ? = 6,2 мкс і на 2 порядки нижче, ніж у ZnSe(Ті) з ? = 50 мкс.
  • Для кристалів ряду твердих розчинів кінетика травлення подібна до кінетики ZnWO4, але більш інерційна – ямки починають проявлятися в середньому на 10 хвилин пізніше.