відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

критерій


Рисунок 1.1 б – Порівняльні значення електронегативності та величини іонного радіусу ряду аніонів
  • Використовуючи цей критерій вибору допуючих домішок, можливо мінімізувати спотворення кристалічної решітки і генерацію точкових дефектів, що створюють додаткові локальні рівні в забороненій зоні, а також мінімізувати концентрацію пасток заряду, які можуть негативно впливати на післясвічення люмінесценції. Для аніонної підгратки, як видно з рис. 1.1 (б), до іона Se2-найбільш близькі за цим критерієм іони S2-, Cl-, Br -.