відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

контроль

  • Потім необхідно провести контроль габаритних розмірів елементів. За допомогою вимірювальних засобів проводиться контроль габаритних розмірів кожного елементу: довжину та ширину виміряють за допомогою штангенциркуля, товщину – за допомогою мікрометра.
  • Дана операція включає контроль поверхні сцинтиляційного елементу на основі дрібнокристалічних порошків ZnS0,2Se0,8 та ZnWO4 та фотодіодної лінійки на наявність механічних забруднень та їх видалення з поверхні за допомогою стислого повітря. Провести контроль суміщення під мікроскопом