відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

контролер

  • Комплекс складався з імпульсного рентгенівського випромінювача типу RAPAN-200 (Ua = 100 – 160 кеВ), фотодіода S8594, перетворювача струму – напруга (IUC), мультиплексора (MUX), контролера, аналого-цифрового перетворювача (ADC), персонального комп'ютера, осцилографа С1-102, блоку управління рентгенівського випромінювача.