відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

комплекс досліджень

  • З метою визначення можливості отримання сцинтиляторів для КТ з поліпшеними параметрами нами проведено комплекс досліджень сцинтиляційних характеристик кристалів ZnSe, допованих 2-х і 3-х валентними елементами. За результатами проведеного комплексу досліджень були отримані сцинтиляційні матеріали з поліпшеними параметрами.


Супермножина:


Споріднені вершини: