відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

комплекс

  • Відомо декілька способів управління структурою точкових дефектів, і всим комплексом оптико-люминесцентных параметрів напівпровідникового сцинтилятору.
  • З метою визначення можливості отримання сцинтиляторів для КТ з поліпшеними параметрами нами проведено комплекс досліджень сцинтиляційних характеристик кристалів ZnSe, допованих 2-х і 3-х валентними елементами. За результатами проведеного комплексу досліджень були отримані сцинтиляційні матеріали з поліпшеними параметрами.
  • Вимірювання спектрів рентгенолюмінесценції здійснювали на спектрофотометричному комплексі КСВУ-23. Вимірювання рівня післясвітіння через заданий час та відносного світлового виходу проводили за допомогою вимірювально-обчислювального комплексу з дослідження кінетичних характеристик. Комплекс складався з імпульсного рентгенівського випромінювача типу RAPAN-200 (Ua = 100 – 160 кеВ), фотодіода S8594, перетворювача струм – напруга (IUC), мультиплексора (MUX), контролера, аналого-цифрового перетворювача (ADC), персонального комп'ютера, осцилографа С1-102, блоку управління рентгенівського випромінювача.
  • У змішаних кристалах ZnS0,05Se0,95, ZnS0,1Se0,9 з малою концентрацією сірки в області 600-800 нм з'являється перегин, пов'язаний із збільшенням кількості комплексів SSeVZnZni і підвищенням долі донорноакцепторної люмінесценції.
  • З підвищенням вмісту ZnS збільшується світловихід кристалів і підвищується рівень післясвічення Збільшення світлового виходу, пов'язано із збільшенням в кристалах кількості потрійних комплексів VZnZniSSe, що задіяні у донорно-акцепторній люмінесценції.
  • Спектри фотолюмінесценції (ФЛ) були отримані на лазерно-спектральному комплексі, що включає набір лазерних випромінювачів, монохроматор ДФС-12, монохроматор ДМР-4, що фільтрує збудливе випромінювання ксенонової лампи ДК сЕл-1000.
  • Вимірювання спектрів рентгенолюмінесценції (РЛ) сцинтиляторів виконувалися на установці, яка виготовлена на базі спектрофотометричного обчислювального комплексу КСВУ-23, до якого входять монохроматор МДР-23, фотоприймач ФЕП-100, підсилювач, аналогово-цифровий перетворювач сигналу і комп'ютер.
  • Після легування іонами Ме3+ в кристалах CdWO4 утворюються, по всій видимості, складні комплекси, які є центрами захоплення і забарвлення, до складу яких входять іони домішки і відновлений вольфрам (W5+), що дозволяє розрахувати погіршення світлового виходу і післясвітіння. Одновалентні домішки лужних металів і, в деяких випадках, відпал в кисневмісної атмосфері перетворюють дефектні комплекси, які утворені Ме3+, і поліпшують функціональні параметри кристалів CdWO4.
  • Кристали ZnWO4 і MgWO4 мають кристалічну структуру типу вольфраміту (просторова група C2h) і характеризуються інтенсивною люмінесценцією у зв'язку з висвічуванням автолокалізованих екситонів на WO6 комплексах.