відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

кобальт

  • У способі отримання, запропонованому в [26], кристали вольфрамату кадмію вирощували традиційним методом Чохральського, але в розплав стехіометричного складу у якості легуючої добавки додатково вводили кобальт в кількості 1 . 10-3 – 5 . 10-3 мас. %. Основна ідея цього технічного рішення полягає в тому, що смуга поглинання кобальту в області 540 – 700 нм поглинає «червоне» інерційне світіння вольфрамату кадмію, що і призводить до зменшення післясвітіння в 5 разів і більше, однак при цьому зменшується світловий вихід до величини 90 % щодо номінально чистого монокристалу. Після введення в вихідний розплав 2,5 · 10-3 мол. % кобальту, вирощений з нього монокристал мав світловий вихід 96 % щодо номінально чистого монокристалу і післясвітіння – 0,0032 – 0,0055 %. Неоднорідність післясвітіння монокристала з кобальтом складала 42 %.