відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

кераміка


Рисунок 5.4 – Інтенсивності радіолюмінесценції композитних сцинтиляторів на основі кераміки та подрібнених крокристалів Gd2,7Ce0,3Al2,5Ga2,5O13 у порівнянні з халькогенідним сцинтилятором
  • У детекторах скануючих систем найчастіше застосовують сцинтиляційні кристали, композитні сцинтилятори або кераміку. Сцинтиляційні елементи на основі монокристалів або кераміки для даних фотодетекторів необхідно виготовляти розділеними на окремі елементи (пікселі), що за розмірами відповідають апертурі фотодетекторів. Сцинтиляційні кераміки Gd2O2S(Tb) (GOS (Tb)) мають високий світловий вихід, проте також володіють тривалим післясвіченням. Коефіцієнт оптичного поглинання власного випромінювання в ZnSe (Te) і ZnSe (Al) менший, ніж у кераміки (0,3 – 0,5 см-1).
  • Це пов'язано як з методикою одержання порошкоподібних люмінофорів і способами виготовлення на їх основі сцинтиляційних панелей або керамік, так і з характеристиками самих матеріалів.
  • Одержано швидкодіючі композитні сцинтилятори на основі кераміки галій-гадолінієвого гранату, легованого церієм зі світловим виходом на рівні комерційного кристалу селеніду цинку.