відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

квант


Рисунок 5.11 – Три радіографічних зображення біологічного об’єкту (курка) у різних енергетичних діапазонах.
  • Одним з можливих пояснень спостережуваного ефекту є зменшення довжини термализации гарячих носіїв заряду на стадії релаксації енергії після поглинання збуджуючих квантів [42].
  • До ослаблення люмінесценції при зменшенні розміру частинок призводять також дисипативні властивості середовища композитного сцинтилятору (розсіяння і перепоглинання квантів люмінесценції). При товщині панелі більше оптимальної рентгенівське випромінювання поглинається у верхньому шарі зразка і його інтенсивність в нижніх шарах зразка недостатня для досягнення максимального рівня люмінесценції, а кванти люмінесценції з верхніх шарів не досягають фотоприймача і виділяються у вигляді теплової енергії.
  • Ефективність поглинання квантів рентгенівського випромінювання сцинтиляційного матеріалу зростає зі збільшенням його ефективного атомного номеру (Zеф). Нами було проведено експериментальне дослідження енергетичної селективності кожного композитного сцинтиляційного детектору рентгенівського випромінювання та співставлення отриманих даних з результатами обчислення енергетичних залежностей поглинання квантів рентгенівського випромінювання в детекторах. При проміжних значеннях енергії квантів рентгенівського випромінювання, які не наведені в табличних даних, коефіцієнти було отримано за допомогою лінійної інтерполяції. Базуючись на наведеній методиці обчислення, проведено розрахунки енергетичних залежностей поглинання квантів рентгенівського випромінювання для композитних сцинтиляційних матеріалів ZnSe(Al), ZnWO4, LGSO(Ce) та GSO(Ce).
  • З наведених рисунків видно, що зображення з використання двох енергетичного композитного детектору дає більш чітке відносно зображень, отриманих на одній енергії рентгенівських квантів (рис. 5.11).