відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

зростання


Рисунок 3.1 – Спектри пропускання кристалів CdWO5
  • Домішки призводять до зниження прозорості із зростанням їх концентрації по всьому спектру (рис.3.1), особливо для кристалів, легованих Zr, Ca, Na, Pb, Hf.
  • Спостерігається зростання світового виходу для твердих розчинів з максимумом при х = 0,5. Це моделювання показує, що зменшення довжини термализации призводить до зростання ймовірності рекомбінації.