відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

зразки кристалів


Рисунок 3.2 – Спектри люмінесценції нелегованого кристала CdWO4
  • Експериментальні зразки кристалів селеніду цинку, доповані контрольованими домішками, вирощували методом Бриджмена з концентрацією допанта близько 0,05 %.
  • Зразки для досліджень були отримані двома способами: твердофазним синтезом і вирощуванням кристала з розплаву (метод Бриджмена). Для досліджень використовували набір зразків кристалів твердих розчинів ZnS-ZnSe, вирощених з наступним атомним співвідношенням халькогенів: ZnSe0,95S0,05; ZnSe0,75S0,25; ZnSe0,7S0,3; ZnSe0,6S0,4. Для порівняння були отримані зразки кристалів ZnS і ZnSe.
  • Відпал зразків кристалів у цинку за стандартною методикою призводить до суттєвого поліпшення світлового виходу і кінетичних параметрів кристалів у всьому діапазоні досліджених складів кристалів (рис.2.7), табл. 2.2.
  • При кімнатній температурі в спектрах фотолюмінесценції номінально чистого зразка кристала CdWO4 спостерігається несиметрична смуга з максимумом 500 нм, на якій можна виділити плече (450 – 460 нм), і для довгохвильової частини спектру характерна сильна асиметрія, яка перетворюється в додаткову смугу при збільшенні концентрації домішок (рис. 3.2).


Супермножина:


Субмножина:

Споріднені вершини: