відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

змішаний кристал


Таблиця 4.6 – Порівняльні характеристики щільності дислокацій змішаних кристалів ZnxMg1-xWO4
  • Були виміряні спектри пропускання змішаних кристалів ZnS -ZnSe в діапазоні концентрацій сірки від 5 % (Ат) до 30 % (Ат). У змішаних кристалах ZnS0,05Se0,95, ZnS0,1Se0,9 з малою концентрацією сірки в області 600-800 нм з'являється перегин, пов'язаний із збільшенням кількості комплексів SSeVZnZni і підвищенням долі донорноакцепторної люмінесценції.
  • 2.4 Світловий вихід та післясвічення змішаних кристалів ZnS -ZnSe Дослідження світлового виходу і післясвічення (табл. 2.1) зразків змішаних кристалів ZnS -ZnSe показало, що кристали із вмістом ZnS до 25 % (Ат) мають низький рівень післясвічення і невисокий світловий вихід. У змішаних кристалах ZnS -ZnSe з малою концентрацією сірки акцепторних рівнів в зоні провідності значно менше, що обумовлює малий час висвічення та низький рівень післясвітіння.
  • 2.5 Рентгенолюминесценція змішаних кристалів ZnS -ZnSe Досліджено спектри рентгенолюмінесценції змішаних кристалів ZnS -ZnSe (рис. 2.7 – 2.10). Із збільшенням концентрації сірки в змішаних кристалах ZnS -ZnSe інтенсивність рентгенолюмінесценції підвищується і досягає максимального значення для кристала ZnS 30 % – ZnSe70 %. Після стандартного відпалу змішаних кристалів ZnSxSe(1-x) у цинку спостерігається значне підвищення амплітуди сцинтиляційного сигналу (Рис. 2.11). З таблиці 2.2 видно, що параметри змішаних кристалів ZnSxSe(1-x) мають перевагу порівняно з ZnSe(Al) за часом висвічення та рівнем післясвітіння.
  • Що стосується змішаних кристалів ZnxMg1-xWO4, то вони були одержані за умовами : градієнт ?Тz ? 10 – 20 град/см, швидкість витягування ? = 1,2 ? 1,4 мм/год, швидкість обертання ? = 10 ? 15 мін -1, приріст маси dm/dt = 2,0 ? 2,5 г/год, відношення dк/dт = 0.5 ? 0.65.
  • 4.3.2 Дослідження структурної досконалості змішаних кристалів ZnxMg1-xWO4.


Супермножина:


Споріднені вершини: