відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

зв'язок

  • У цьому випадку висвічування іонів Ce3+ гаситься внаслідок термічної іонізації центру висвічування. (II) Активатор іноді неоднорідне входить в тверді розчини в зв'язку з відмінністю іонних радіусів домішки і заміщених катіонів. Кристали ZnWO4 і MgWO4 мають кристалічну структуру типу вольфраміту (просторова група C2h) і характеризуються інтенсивною люмінесценцією у зв'язку з висвічуванням автолокалізованих екситонів на WO6 комплексах.