відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

збудження рентгенівським випромінюванням


Рисунок 4.5 – Спектри рентгенолюмінесценції монокристалів ZnxMg1-xWO4 при 1) – x=1, 2) – 0,5 і 3) – 0. На вставці: світловий вихід при рентгенівському збудженні. Дані про відносний світловий вихід MgWO4 і ZnWO4 при збудженні ?-частинками з [50] відзначені зірочками.
  • Спектри люмінесценції ZnxMg1-xWO4 при збудженні рентгенівським випромінюванням представлені на рис. 4.5. Залежність світлового виходу від величини х при збудженні рентгенівським випромінюванням представлена на вставці рис. 4.5. Більш високий світловий вихід ZnWO4 в порівнянні з MgWO4 при збудженні рентгенівським випромінюванням вимагає додаткового пояснення.


Супермножина:


Споріднені вершини: