відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

захворювання

  • З появою 2, 4, 16, 64-зрізової томографії відкрилися раніше недосяжні горизонти діагностики, які принципово змінили діагностичні підходи до багатьох захворювань – БЗКТ– ангіографія, перфузійна БЗКТ, віртуальна колоноскопія, 3-мірні реконструкції тіньових рентгенівських зображень.