відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

застосовність


Рисунок 4.6 – а) вірогідність створення екситонів з гемінальной пари, розраховано для ZnWO4 (крива 1) і MgWO4 (крива 2)? б) вірогідність створення екситонів, розраховане по довжині термализации для ZnWO4 (крива 1) і для довжини термализації зменшеною в 2 рази (крива 2) і в 10 разів (крива 3).
  • Цей результат відповідає змодельованої величиною p(ћ.) (рис. 4.6) для даних кристалів, демонструючи застосовність моделювання для аналізу спектрів збудження.