відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

залізо

  • Вивченню впливу домішок молібдену та заліза на оптичні та сцинтиляційні характеристики кристалів CdWO4 присвячено багато робіт [21 -23]. Відомо, що залізо може утворювати в кристалах центри світіння з малою ймовірністю випромінювальних переходів, енергія, яка перехоплюється цими центрами, лише незначною мірою перетворюється на енергію випромінювання [25].