відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

забруднення кристала


Рисунок 1.3 а – Спектри пропускання кристалів ZnSe, легованих різними допантами до ТО
  • Вивчення оптичних характеристик досліджуваних зразків в ІЧ області спектру показала наявність в усіх зразках смуги поглинання неконтрольованої домішки Fe в районі 3 мкм (рис. 1.3 (а)). Це пов'язано із забрудненням кристала конструкційними матеріалами при вирощуванні з розплаву.


Супермножина:

Споріднені вершини: