відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

забезпечення

  • Аналіз кривих загасання проводився за допомогою програмного забезпечення FluoFit, PicoQuant, Німеччина.
  • Введення домішок в кристал призводить до спотворення кристалічної ґратки, зумовленого різницею іонних радіусів заміщеного катіона і домішки у разі ізовалентного ізоморфізму, а також утворенню вакансій для забезпечення електронейтральності у разі гетеровалентного ізоморфізму.
  • Цей факт може привести до відхилення від стехіометрії, що неприпустимо, так як ця сполука відноситься до класу дальтонидів в кристалі буде спостерігатися випадіння фази ZnO. Для забезпечення можливості одержання кристалів зі складом найбільш близьким до стехіометричного, необхідно створити умови які мінімізують зміну співвідношення вихідних оксидів у розплаві за рахунок випарювання, або початкове застосувати сировину з певним відхиленням від стехіометрії.