відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

забарвлення

  • Локалізація електронів може здійснюватися по-різному: такі процеси призводять до утворення локальних рівнів у забороненій зоні, які можуть бути як центрами забарвлення або захоплення, так і центрами світіння.
  • Легування кристалів CdWO4 тривалентними іонами призводить до синьосірого забарвлення, що характерне для оксиду вольфраму зі ступенем окислення нижче +6. Так, наприклад, відпал в кисневій атмосфері або введення одновалентних домішок (наприклад, Li) призводять до зменшення конценрації центрів забарвлення, що обумовлені завжди присутніми у вихідній шихті неконтрольованими домішками Ме3+ і до підвищення оптичного поглинання кристалів.
  • На другому етапі кристал піддавався додатковій термообробці в кисневому або повітряному середовищі для зняття залишкових напружень та забарвлення при температурі (850 ± 20)0С.