відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

ефективність


Рисунок 5.13 – Енергетична залежність ефективності поглинання рентгенівського випромінювання. Крива 1 відповідає поглинанню рентгенівського випромінювання в композиційному сцинтиляторі GSO(Ce), крива 2 – розрахункова крива поглинання в кристалічній пластині GSO(Ce) товщиною 0,3 мм.
  • Присутність зовнішніх каналів випромінювальної релаксації електронних збуджень призводить до придушення ефективності створення АЛЕ.
  • В обох випадках може бути досягнуто підвищення ефективності рекомбінації і переносу енергії до центрів світіння. У разі висвічування АЛЕ процес передачі енергії до центрів висвічування мається на увазі ефективність створення екситонів з розділених електронів і дірок. (II) На процес утворення станів, відповідальних за власне випромінювання, не повинно впливати зміна складу твердого розчину. (III) Повинен бути вибраний монофазний твердий розчин. У цій роботі ми досліджували залежність ефективності створення екситона в ZnxMg1-xWO4 від відносної концентрації катіонів, обумовленою величиною х. Було вивчено також вплив ефективності створення екситона на світловий вихід при збудженні рентгенівськими променями.
  • Ефективність передачі енергії центрам висвічування в цьому випадку в основному визначається імовірністю утворення екситонів з гемінальної e-h пари. Цей результат передбачає більш високу ефективність створення екситона з гемінальної електронно-діркової пари в твердому розчині в порівнянні з вихідними сполуками.
  • Ефективність поглинання квантів рентгенівського випромінювання сцинтиляційного матеріалу зростає зі збільшенням його ефективного атомного номеру (Zеф). Далі було проведено обчислення енергетичної залежності ефективності поглинання рентгенівського випромінювання композиційним сцинтиляційним елементом ZnSe(Al) та зіставлення результатів розрахунків з експериментальною кривою (рис. 5.7). Встановлено, що композиційний елемент ZnSe(Al) товщиною 1 мм має таку ж ефективність поглинання рентгенівського випромінювання як і кристалічна пластина товщиною 0,33 мм. Базуючись на отриманих результатах, можна зробити висновок про високу ефективність поглинання рентгенівського випромінювання композиційним сцинтилятором на основі ZnSe(Al) у низькоенергетичному діапазоні (20 – 60 кеВ). Обчислення енергетичної залежності ефективності поглинання рентгенівського випромінювання композиційними сцинтиляційними елементами ZnWO4, LGSO(Ce) та GSO(Ce) та зіставлення результатів розрахунків з експериментальними кривими (рис. 5.11 – 5.13) також демонструють добре узгодження експериментальних та розрахункових даних. Встановлено, що композиційні елементи ZnWO4, LGSO(Ce) та GSO(Ce) товщиною 1 мм мають таку ж ефективність поглинання рентгенівського випромінювання як і кристалічні пластини товщиною 0,3 мм. Базуючись на отриманих результатах, можна зробити висновок про високу ефективність поглинання рентгенівського випромінювання композиційними сцинтиляторами на основі LGSO(Ce) та GSO(Ce) у середньому діапазоні енергій (50-100 кеВ) – завдяки К-скачкам поглинання гадолінію (50,23 кеВ) та лютецію (63,3 кеВ). Композиційний сцинтилятор ZnWO4 має високу ефективність поглинання рентгенівського випромінювання у високоенергетичному діапазоні (90-150 кеВ) – завдяки Кскачку поглинання вольфраму (69,5 кеВ).