відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

ефект

  • Цей ефект був недавно продемонстрований на декількох сполуках: (LuxY1-x)AlO3:Ce [36], Y3(AlxGa1-x)5O12:Ce [37],(LuxGd1-x)2SiO5:Ce [38], (LuxSc1x)BO3:Ce [39], (LuxGd1-x)3(AlyGa1-y)5O12:Ce [40], BaBr2-xIx: Eu [41], (LuxY1-x)BO3:Eu [42], CsBrI [43], Lu3Al5-xScxO12 [44]. Одним з можливих пояснень спостережуваного ефекту є зменшення довжини термализации гарячих носіїв заряду на стадії релаксації енергії після поглинання збуджуючих квантів [42]. Ефект може бути замаскований наступними факторами, які також впливають на процес висвічування домішки в твердих розчинах: (I) Розташування енергетичних рівнів домішки в забороненій зоні залежить від концентрації одного компонента х. Наприклад, в Gd3(AlxGa1-х)5O12:Се нижчий 5d рівень Ce3+ знаходиться в безпосередній близькості від дна зони провідності або навіть в зоні провідності, коли значення х прагне до 0 [47, 48]. У цьому випадку висвічування іонів Ce3+ гаситься внаслідок термічної іонізації центру висвічування. (II) Активатор іноді неоднорідне входить в тверді розчини в зв'язку з відмінністю іонних радіусів домішки і заміщених катіонів. Наприклад, у випадку (LuxY1-х)ВO3:Ce іони церію (іонний радіус Се3+ = 1,143 ?) заміщають переважно Y3+ (іонний радіус = 1,02 ?), а не Lu3+ (іонний радіус = 0,98 ?). (III) Фазовий склад може змінюватися в залежності від співвідношення компонентів у твердому розчині. Наприклад, у (LuxY1-х)BO3:Eu друга фаза утворюється при х > 0,5 і її присутність значно змінює процеси переносу енергії [43]. З метою вивчення модифікації процесів переносу енергії в твердих розчинах виключно як функції довжини термализации носіїв заряду необхідно уникнути впливу всіх згаданих ефектів і вибрати тверді розчини з наступними властивостями: (I) Центри свічення повинні бути власного походження, наприклад, висвічування автолокалізаційних екситонів (АЛЕ).
  • Можна припустити, що цей ефект обумовлений більш високими значеннями ефективних мас електронів і дірок у твердих розчинах в порівнянні з ZnWO4 і MgWO4.
  • Подібні ефекти спостерігались авторами у роботі [50 – 53], які стверджували, що подібні дендрити розвивалися із мікрозародків, які утворювалися при переохолодженні розплаву.