відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

емісія


Рисунок 3.4 – Спектри люмінесценції кристала CdWO4
  • При збудженні світлом з довжиною хвилі 260 – 315 нм спостерігається основна смуга люмінесценції з максимумом 490 – 505 нм, а при 315 – 345 нм відбувається різке зменшення інтенсивності основної смуги емісії, при цьому формується «червоний» компонент 670 – 700 нм з плечем 575 – 630 нм, обумовлений домішковими дефектами. При температурах вище 400 К інтенсивність «синьо-зеленої» смуги емісії також зменшується, причому залежність інтенсивності світіння від температури в координатах ln(I0/I–1) від 1/Т в області температур 400 – 500 К є практично лінійною (рис.3.4 ).