відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

електропровідність


Таблиця 1.1– Електричні і кінетичні параметри кристалів ZnSe, допованих донорними домішками
  • Також було показано збільшення більше, ніж в 10 разів електропровідності досліджуваних кристалів відносно ZnSe (таблиця. 1.1), що підтверджуєутворення вакансій VZn і підвищення концентрації носіїв заряду.