відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

експеримент

  • Слід зазначити, що при низькій температурі спостерігається високоінтенсивна люмінесценція недопорованих кристалів ZnSe, що свідчить про можливість застосування цього матеріалу у якості низькотемпературних сцинтиляторів для болометричних експериментів.
  • Експерименти показали, що найбільш доцільними умовами вирощування монокристалів ZnWO4 діаметром близько 55 мм і масою до 2,5 кг булі: градієнт ?Тz ? 40 град/см, швидкість витягування ? = 1,2 – 2,0 мм/год, приріст маси dm/dt = 40–60 г/год, довжина верхнього конусу l = 25 – 35 мм, відношення діаметру кристалу dк до діаметру тиглю dт dк/dт = 0.50 – 0.60, як граничні величини, при яких залежність відношення ?і/? від відношення dк/dт зростала повільно. У цих умовах фронт кристалізації був плоский або трохи опуклий в бік розплаву, а вирощений монокристал мав форму близьку до циліндричної.
  • В результаті проведених експериментів можна сказати, що середнє значення щільності дислокацій між усіма дослідженими кристалами ряду ZnxMg1-xWO4 становить від 102 до 7 х 104 ямок/см2.