відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

екран


Рисунок 5.2 – Залежність рівня світлового виходу сцинтиляційних панелей на основі ZnSe від розміру частинок полікристалічного порошку і товщини зразка
  • Для зразків панелей більш дрібної фракції оптимальна товщина екрану зменшується (рис.5.2) і становить 0,3 – 0,6 мм для частинок розміром 25 – 40 мкм.