відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

діелектрик

  • Підвищення сцинтиляційного світлового виходу може бути досягнуто шляхом переходу від чистих сполук до твердих розчинів неорганічних діелектриків.