відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

дослідження кристалів

  • Дослідження кристалів CdWO4, легованих молібденом, показали, що в таких зразках проявляється повільний компонент рентгенолюмінесценції із часом загасання інтенсивності T1/2 = 400 мкс (час спаду інтенсивності в 2 рази) при Т < 150 К з максимумом 650 – 700 нм, який відсутній в номінально чистих зразках.


Супермножина:


Споріднені вершини: