відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

допомога

  • Виділення необхідної довжини хвилі здійснювали за допомогою решітковим монохроматором МДР-23. Аналіз кривих загасання проводився за допомогою програмного забезпечення FluoFit, PicoQuant, Німеччина. Вимірювання відносного світлового виходу проводили з використанням рентгенівської трубки з W-анодом і кремнієвого фотодіода ФД-24 за допомогою приладу «Smiths Heimann AMS-1», з подальшою автоматичною математичною обробкою отриманих даних. Оптичну прозорість реєстрували за допомогою однопроменевого спектрофотометра Shimadzu UVmini-1 240. Вимірювання рівня післясвітіння через заданий час та відносного світлового виходу проводили за допомогою вимірювально-обчислювального комплексу з дослідження кінетичних характеристик.