відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

довжина хвилі


Рисунок 2.13 – Залежність інтенсивності рентгенолюмінесценції від довжини хвилі змішаних кристалів ZnSxSe(1-x), що були відпалені у цинку. Праворуч наведено склади кристалів.