відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

дисперсність частинок


Рисунок 5.2 – Залежність рівня світлового виходу сцинтиляційних панелей на основі ZnSe від розміру частинок полікристалічного порошку і товщини зразка
  • Залежність світлового виходу ZnSe від дисперсності частинок визначається ступенем поглинання частинками рентгенівського випромінювання. Згідно рис. 5.1 найбільшу інтенсивність люмінесценції мають частинки з дисперсністю 200-600 мкм. Оптимальна товщина зразків сцинтиляційних панелей для досягнення максимального рівня квантового виходу при дисперсності частинок 40-120 мкм становить 1 –1,5 мм,для 120 – 200 мкм – 1,3 – 1,8 мм і200 – 600 мкм – 1,5 – 2 мм. Крива 1 відповідає зразку панелі з дисперсністю частинок 200600 мкм, крива 2 –120 – 200 мкм, крива 3 – 40 – 120 мкм, крива 4 – 25 – 40 мкм і крива 5 –1 – 25 мкм. Крива 1 відповідає зразку панелі з дисперсністю частинок 120 – 200 мкм, крива 2– 40 –120 мкм,крива 3– 25 – 40 мкм. При зменшенні розміру частинок світловий вихід падає, згідно з наведеними раніше роз’ясненнями, і для частинок з дисперсністю 120 – 200 мкм становить близько 80 %, для частинок 40 – 120 мкм – до 55 % і 25 – 40 мкм – до 30 %. Частинки найменшої дисперсності не мають практичного інтересу через вкрай низьке значення світлового виходу – до 10 %.


Супермножина:


Споріднені вершини: