відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

дендрит


Рисунок 4.11 – Дендрити у перетравленому ZnWO4 у площині (010)
  • Окрім тетраедричних ямок дислокацій на протравленій поверхні кристалів ZnWO4 спостерігались також поява дендритів та сліди площин ковзання. При витримці кристалу ZnWO4 в КОН більше 20 – 25 хвилин спостерігали розвиток дендритів із ямок травлення (рис. 4.11). Подібні ефекти спостерігались авторами у роботі [50 – 53], які стверджували, що подібні дендрити розвивалися із мікрозародків, які утворювалися при переохолодженні розплаву. Слід зазначити, що у кристалах ряду твердих розчинів, які травилися при аналогічних умовах, появи дендритів не спостерігається. Дендрити не спостерігалися в жодному з кристалів твердого розчину.