відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

гадоліній

  • 5.2 Визначення можливості синтезу оксидного керамічного сцинтилятору, близького за параметрами до оксисульфіду гадолінію. Досить перспективним сцинтилятором для застосування у КТ є гадоліній алюмогалліевй гранат, активований церієм, (Gd3(Al(1-x)Gax) 5O12: Ce, x = 0.48, 0.54, 0.6).
  • Базуючись на отриманих результатах, можна зробити висновок про високу ефективність поглинання рентгенівського випромінювання композиційними сцинтиляторами на основі LGSO(Ce) та GSO(Ce) у середньому діапазоні енергій (50-100 кеВ) – завдяки К-скачкам поглинання гадолінію (50,23 кеВ) та лютецію (63,3 кеВ).