відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

відхилення

  • Крім оптимізації процесу одержання кристалів ZnWO4, були проведені дослідження щодо впливу на сцинтиляційні параметри відхилення від стехіометрії і легування.