відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

відстань

  • Збільшення світового виходу, яке було виявлено раніше для активованих систем, пояснювали зменшенням відстані між термалізованнимі електронами і дірками. Враховуючи високу рухливість електронів в порівнянні з дірками, ми очікуємо зниження середньої відстані між термалізованимі електронами і дірками в ZnWO4 при збудженні високими енергіями. Також, ще однією причиною зниження середньої відстані між термалізованими електронами і дірками може бути нерівномірний розподіл компонентів твердого розчину, що призводить до просторової флуктуації в нижній частині зони провідності і верхньої частини валентної зони (різниця ширини заборонених зон в ZnWO4 і MgWO4 становить близько 0,4 еВ). Це призведе до зменшення відстані між гемінальними електронами і дірками і, таким чином, ймовірність утворення екситонів зросте.