відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

відпал зразків кристалів


Рисунок 2.11 – Залежність інтенсивності рентгенолюмінесценції від довжини хвилі змішаного кристала ZnS0,25Se0,75. Праворуч наведено номери шайб
  • Відпал зразків кристалів у цинку за стандартною методикою призводить до суттєвого поліпшення світлового виходу і кінетичних параметрів кристалів у всьому діапазоні досліджених складів кристалів (рис.2.7), табл. 2.2.


Супермножина:


Споріднені вершини: