відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

відношення


Таблиця 4.2 – Вплив дефектів на сцинтиляційні параметри кристалу ZnWO4
  • Експерименти показали, що найбільш доцільними умовами вирощування монокристалів ZnWO4 діаметром близько 55 мм і масою до 2,5 кг булі: градієнт ?Тz ? 40 град/см, швидкість витягування ? = 1,2 – 2,0 мм/год, приріст маси dm/dt = 40–60 г/год, довжина верхнього конусу l = 25 – 35 мм, відношення діаметру кристалу dк до діаметру тиглю dт dк/dт = 0.50 – 0.60, як граничні величини, при яких залежність відношення ?і/? від відношення dк/dт зростала повільно. У цих умовах фронт кристалізації був плоский або трохи опуклий в бік розплаву, а вирощений монокристал мав форму близьку до циліндричної. Що стосується змішаних кристалів ZnxMg1-xWO4, то вони були одержані за умовами : градієнт ?Тz ? 10 – 20 град/см, швидкість витягування ? = 1,2 ? 1,4 мм/год, швидкість обертання ? = 10 ? 15 мін -1, приріст маси dm/dt = 2,0 ? 2,5 г/год, відношення dк/dт = 0.5 ? 0.65.
  • Кращий світловий вихід (50 % по відношенню до сцинтилятору CdWO4) і енергетичне розділення 8,5 % були отримані при використанні зразків, вирізаних з кристала № 6 (табл. 4.2), одержаний із сировини кваліфікації 4N. Варто підкреслити, що оптимізація процесу вирощування дозволило помітно скоротити (більше ніж на два порядки) післясвітіння кристала ZnWO4.