відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

відмінність

  • Значну відмінність по цьому параметру мають іони 2-х валентних елементів Ca2+, Sr2+, Ba2+.
  • У цьому випадку висвічування іонів Ce3+ гаситься внаслідок термічної іонізації центру висвічування. (II) Активатор іноді неоднорідне входить в тверді розчини в зв'язку з відмінністю іонних радіусів домішки і заміщених катіонів.
  • Одне з можливих пояснень цього протиріччя може бути пов'язано з відмінностями в зонної структурі між ZnWO4 і MgWO4.