відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

вольфрамат цинку

  • Монокристал вольфрамату цинку дуже перспективний матеріал з погляду його використання в томографічних і інтроскопічних пристроях завдяки його високої щільності, сцинтиляційної якості і низькому рівню післясвічення в мілісекундному діапазоні. З метою одержання монокристалічного сцинтилятора на основі вольфрамату цинку з покращеними властивостями в роботі досліджувався вплив легування на функціональні параметри ZnWO4, а також були одержані змішані кристали ZnxMg1-xWO4.
  • Необхідність вирощувати великорозмірні монокристали вольфрамату цинку в умовах відсутності підживлення розплаву вимагала створення такого кристалізаційного вузла, в якому можна було б забезпечити стабільні теплові умови в початковий період росту й динамічно змінювати їх у процесі вирощування, зберігаючи автономність режиму в камері охолодження. Крім того в роботі ставилась задача одержати кристали твердих розчинів вольфраматів цинку та магнію.
  • Власна люмінесценція кристала вольфрамату цинку має максимум при 2,45 – 2,55 еВ з часом висвічування ? ~ 10-5 сек при Т = 300 К. Смуга люмінесценції пов'язана з радіаційними переходами електронів з 5d W на 2р O, які традиційно описуються як рекомбінація автолокалізованих екситонів (АЛЕ) на WO66комплексах [29 -32].