відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

внесок

  • Це також підтверджує незначний внесок електронних станів катіонів у формування енергетичних рівнів в області забороненої зони, що було передбачене розрахунками структури зони [49].