відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

вміст


Таблиця 4.2 – Вплив дефектів на сцинтиляційні параметри кристалу ZnWO4
  • По-перше, це пов'язано з тим, що така система має необмежену взаємну розчинність, тобто існує можливість створювати матеріал з будь-яким вмістом компонентів.
  • Твердофазний синтез проводили шляхом спікання суміші порошків ZnS і ZnSe з різним масовим вмістом компонентів. Після вирощування проводили хіміко-спектральний аналіз на вміст катіонних домішок, а також визначали реальний склад твердого розчину.
  • Як видно з графіків шайби біля основи кристала, з великим вмістом сірки мають велику прозорість.
  • Дослідження світлового виходу і післясвічення (табл. 2.1) зразків змішаних кристалів ZnS -ZnSe показало, що кристали із вмістом ZnS до 25 % (Ат) мають низький рівень післясвічення і невисокий світловий вихід. З підвищенням вмісту ZnS збільшується світловихід кристалів і підвищується рівень післясвічення Збільшення світлового виходу, пов'язано із збільшенням в кристалах кількості потрійних комплексів VZnZniSSe, що задіяні у донорно-акцепторній люмінесценції.
  • З ростом вмісту домішки Fe інтенсивність стаціонарної рентгенолюмінесценції падає, спектр рентгенолюмінесценції уширяется, максимум його зміщується в короткохвильову область внаслідок зниження вкладу "червоній" смуги люмінесценції.
  • Кристали стехіометричного складу (№ 3-14 в Таблиці 4.2) були отримані з використанням сировини з необхідним додатковим вмістом WO3, що компенсувало надлишок випарювання цього компоненту в процесі росту кристалу. У роботі була зроблена спроба досягти максимально можливих сцинтиляційних параметрів у кристалів, вирощених з сировини більш низької чистоти (3 N) зі вмістом супутньої вольфраму домішкою молібдену близько 10-2 мас. %.
  • Також необхідно відмітити, що із збільшенням вмісту магнію щільність дислокацій збільшується.