відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

випромінювач

  • Люмінофори на основі сульфіду цинку застосовуються з самого початку використання рентгенівських випромінювачів.
  • Комплекс складався з імпульсного рентгенівського випромінювача типу RAPAN-200 (Ua = 100 – 160 кеВ), фотодіода S8594, перетворювача струм – напруга (IUC), мультиплексора (MUX), контролера, аналого-цифрового перетворювача (ADC), персонального комп'ютера, осцилографа С1-102, блоку управління рентгенівського випромінювача.
  • Спектри фотолюмінесценції (ФЛ) були отримані на лазерно-спектральному комплексі, що включає набір лазерних випромінювачів, монохроматор ДФС-12, монохроматор ДМР-4, що фільтрує збудливе випромінювання ксенонової лампи ДК сЕл-1000.
  • У якості випромінювача використовувався рентгенівський апарат типу РЕІС-І (напруга на трубці 40 кВ, анодний струм 0,1 мА).
  • Напруга анода випромінювача 60 ... 140 кВ.