відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

випарювання


Таблиця 4.2 – Вплив дефектів на сцинтиляційні параметри кристалу ZnWO4
  • Цей факт може привести до відхилення від стехіометрії, що неприпустимо, так як ця сполука відноситься до класу дальтонидів в кристалі буде спостерігатися випадіння фази ZnO. Для забезпечення можливості одержання кристалів зі складом найбільш близьким до стехіометричного, необхідно створити умови які мінімізують зміну співвідношення вихідних оксидів у розплаві за рахунок випарювання, або початкове застосувати сировину з певним відхиленням від стехіометрії.
  • Кристали стехіометричного складу (№ 3-14 в Таблиці 4.2) були отримані з використанням сировини з необхідним додатковим вмістом WO3, що компенсувало надлишок випарювання цього компоненту в процесі росту кристалу.