відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

випаровування

  • Найбільш ймовірні стехіометричні дефекти кристалів CdWO4, вирощених за методом Чохральського, обумовлені надлишком вольфраму в кристалічній ґратці внаслідок випаровування оксиду кадмію, а також видалення кисню з розплаву.
  • Особливо це стосується багатокомпонентних сполук з переважним випаровуванням одного з компонентів.