відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

випадок


Рисунок 4.6 – а) вірогідність створення екситонів з гемінальной пари, розраховано для ZnWO4 (крива 1) і MgWO4 (крива 2)? б) вірогідність створення екситонів, розраховане по довжині термализации для ZnWO4 (крива 1) і для довжини термализації зменшеною в 2 рази (крива 2) і в 10 разів (крива 3).
  • Ефективність передачі енергії центрам висвічування в цьому випадку в основному визначається імовірністю утворення екситонів з гемінальної e-h пари. Ми змоделювали модифікацію p(ћ.) для випадку зменшення довжини термализации. Криві p(ћ.), розраховані для випадку довжини термализации leh для ZnWO4, а також для leh/2 і leh/102, представлені на рис. 4.6 б.