відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

вимірювально-обчислювальна система


Рисунок 3.20 – Блок-схема ВОС для визначення параметрів післясвітіння люмінесценції сцинтиляторів.
  • Виміри рівня післясвітіння сцинтиляторів через заданий час здійснювалися за допомогою вимірювально-обчислювальної системи (ВОС), блок схема якої зображена на рис. 3.20.


Супермножина:


Споріднені вершини: